Thu thập và sử dụng thông tin
 • Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập để phân tích cách Dịch vụ được sử dụng, chẩn đoán dịch vụ hoặc sự cố kỹ thuật, duy trì bảo mật, cá nhân hóa nội dung, nhớ thông tin để giúp bạn truy cập tài khoản hiệu quả, theo dõi các chỉ số tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học và theo dõi Nội dung người dùng và người dùng khi cần thiết để tuân thủ Đạo luật bản quyền, và các luật hiện hành khác.


Thông tin do người dùng cung cấp:
 • Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail của bạn, nếu bạn đăng ký tài khoản thành viên với Dịch vụ. Tên của bạn và thông tin khác bạn chọn để thêm vào tiểu sử của mình sẽ có sẵn để xem công khai trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn thông báo liên quan đến dịch vụ. Bạn có thể kiểm soát việc nhận các thư liên quan đến Dịch vụ nhất định trên trang Cài đặt của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận các thư như vậy, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo các hướng dẫn trong thư. Nếu bạn đồng ý với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ lại nội dung thư email, địa chỉ email của bạn và phản hồi của chúng tôi.
 • Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin trong Nội dung người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ. Các bài đăng của bạn và các đóng góp khác về Dịch vụ và siêu dữ liệu về chúng (chẳng hạn như khi bạn đăng), có thể xem công khai trên Dịch vụ cùng với tên của bạn (trừ khi Dịch vụ cho phép bạn đăng ẩn danh). Thông tin này có thể được các công cụ tìm kiếm tìm kiếm và được xuất bản lại ở nơi khác trên Web theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ mời của chúng tôi để mời một người bạn đến Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn địa chỉ email của người đó và tự động gửi lời mời qua email. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để gửi email này, để đăng ký bạn bè của bạn nếu lời mời của bạn được chấp nhận và theo dõi thành công của dịch vụ lời mời của chúng tôi.


Cookies:
 • Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều "cookie" - tệp dữ liệu nhỏ - tới máy tính của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn và cho phép TC Gaming Shop giúp bạn đăng nhập nhanh hơn và cải thiện điều hướng của bạn thông qua trang web. Cookie có thể truyền đạt thông tin ẩn danh về cách bạn duyệt Dịch vụ cho chúng tôi, nhưng không thu thập thông tin cá nhân về bạn. Cookie cố định vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt để trình duyệt của bạn có thể sử dụng cookie này trong lần truy cập tiếp theo vào Dịch vụ. Có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo chỉ đường của trình duyệt web của bạn. Cookie phiên là tạm thời và biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Bạn có thể đặt lại trình duyệt web của mình để từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết thời điểm cookie được gửi. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu khả năng chấp nhận cookie bị tắt.


Lịch sử dùng:
 • Thông tin tệp nhật ký được trình duyệt của bạn tự động báo cáo mỗi lần bạn truy cập trang web. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet ("IP"), loại trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp, tên miền, trang đích, trang đã xem và các thông tin khác.


Dịch vụ của bên thứ ba:
 • Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics hoặc Mixpanel để giúp hiểu việc sử dụng Dịch vụ. Google Analytics và Mixpanel thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của bạn như là một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Google Analytics và Mixpanel cũng nhận được thông tin này và việc sử dụng thông tin đó được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của họ.


Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn
 1. Thông tin cá nhân:
  1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba với mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu chúng tôi làm điều này, việc các bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân tại các địa điểm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của TC Gaming Shop (ví dụ: trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu cùng với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ).
  2. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như nếu bạn chọn đăng nhập vào Dịch vụ thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát việc sử dụng thông tin của các bên thứ ba.
  3. TC Gaming Shop có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu bởi luật án hoặc vụ hầu tòa hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý là rất hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người dùng; để giải quyết các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của TC Gaming Shop.


Thông tin không nhận dạng:
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang giới thiệu / thoát và URL, loại nền tảng, số lần nhấp, v.v.) với các bên thứ ba quan tâm để giúp họ hiểu các mẫu sử dụng cho một số dịch vụ TC Gaming Shop nhất định.
 • TC Gaming Shop có thể cho phép máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc mạng quảng cáo phân phối quảng cáo trên Dịch vụ. Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo bên thứ ba này sử dụng công nghệ để gửi, trực tiếp đến trình duyệt của bạn, các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên TC Gaming Shop. Họ sẽ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Họ cũng có thể sử dụng các công nghệ khác (như cookie, JavaScript hoặc đèn hiệu web) để đo lường tính hiệu quả của quảng cáo và để cá nhân hóa nội dung quảng cáo. TC Gaming Shop không cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu nhà quảng cáo yêu cầu TC Gaming Shop hiển thị quảng cáo cho một đối tượng nhất định và bạn phản hồi quảng cáo đó, nhà quảng cáo hoặc máy chủ quảng cáo có thể kết luận rằng bạn phù hợp với mô tả về đối tượng họ đang cố gắng tiếp cận. Chính sách bảo mật của TC Gaming Shop không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo bên thứ ba. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật tương ứng của các nhà quảng cáo đó để biết thêm thông tin.


Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo toàn tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho TC Gaming Shop hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.


Lựa chọn của bạn về thông tin của bạn
 • Tất nhiên, bạn có thể từ chối gửi thông tin nhận dạng cá nhân thông qua Dịch vụ, trong trường hợp này, TC Gaming Shop có thể không cung cấp được một số dịch vụ nhất định cho bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản và tùy chọn email của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.


Cách bạn có thể xóa dữ liệu và tài khoản
 • Bạn có thể yêu cầu xóa tất cả dữ liệu và tài khoản của bạn trên TC Gaming Shop bất kỳ lúc nào mà bạn muốn. Bạn có thể tiến hành xóa tất cả dữ liệu và tài khoản của bạn trên TC Gaming Shop trong mục "Cài đặt" chọn "Xóa tài khoản" và chọn "Xóa tài khoản của tôi" để tiến hành xóa tất cả tài khoản và dữ liệu của bạn trên mạng xã hội TC Gaming Shop.


Liên kết đến các trang web khác
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, cũng như thông tin hoặc nội dung chứa trong đó. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng liên kết để chuyển từ Dịch vụ sang một trang web khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không còn hiệu lực. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang web có liên kết trên trang web của chúng tôi, tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó.


Sự thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi
 • Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật và thủ tục, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này để bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong hoàn cảnh nào chúng tôi có thể tiết lộ. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.