[TOP NẠP THÁNG 4]

Nguyễn Đạt

2.968.000vnđ

Quynnh

1.563.500vnđ

Nguyễn Hoàng Hiha

981.000vnđ

#4

Mei Mei

823.000vnđ

#5

Huỳnh Nhật Long

590.000vnđ

 

[PHẦN THƯỞNG TOP NẠP]

200.000vnđ

100.000vnđ

50.000vnđ

#4

20.000vnđ

#5

10.000vnđ