Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, TC Gaming Shop đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.
 2. TC Gaming Shop thực hiện theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng và người bán có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên TC Gaming Shop hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng TC Gaming Shop.
 3. Tất cả các sản phẩm được đăng bán lên TC Gaming Shop phải chấp nhận các quy định, điều khoản chính sách hoàn trả của TC Gaming Shop.
 4. Khách hàng sẽ có 5 ngày để sử dụng sản phẩm kể từ ngày nhận hàng. Qua 5 ngày. Nếu sản phẩm không có lỗi, không có sự cố phát sinh, khách hàng phải hoàn thành đơn hàng!
 5. Khi hoàn trả sản phẩm, khách hàng hãy chủ động liên hệ với người bán để trao đổi thêm.

II. ĐIỀU KIỆN YÊU CẦU TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN

 • Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:
  1. Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm, hoặc không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;
  2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  3. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);
  4. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
  5. Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng (Ví dụ: Thẻ Cào Điện Thoại/Thẻ Game khách hàng đã dùng);
  6. Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Shopee sẽ cần Người bán xác nhận lại những thỏa thuận này).

  • Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 05 (năm) ngày (đối với các sản phẩm thuộc TC Gaming Shop) và 03 (ba) ngày (đối với các sản phẩm không thuộc TC Gaming Shop) kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.
  • Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên TC Gaming Shop.
  • TC Gaming Shop luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của TC Gaming Shop
  • Các Shop giao hàng không đúng thời gian quy định.
  III. KHÔNG THAY ĐỔI Ý ĐỊNH MUA HÀNG
  • Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

  IV. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI BÁN

  • Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, TC Gaming Shop sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của TC Gaming Shop cho Người bán trên Web và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 01 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi TC Gaming Shop trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của TC Gaming Shop nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Shopee hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà TC Gaming Shop không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, TC Gaming Shop sẽ hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của TC Gaming Shop và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được TC Gaming Shop cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho Người bán.

  V. TÌNH TRẠNG HÀNG TRẢ LẠI

  • Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói hàng kỹ càng và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

  VI. CHI PHÍ TRẢ HÀNG

  • 6.1. Vói các sản phẩm vật lý:
   • 6.1.1. Với hàng mua tại TC Gaming Shop:
    • Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. TC Gaming Shop sẽ hoàn lại số tiền bằng với tiền vận chuyển mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua “Số dư tài khoản TC Gaming Shop” trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận.
   • 6.1.2. Với hàng không thuộc TC Gaming Shop, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:
    • Người mua cần sử dụng đơn vị vận chuyển như: Giao Hàng Nhanh, Giao Hàng Tiết Kiệm, J&T Express, vv.. và gửi đến người bán! Phía người bán và người mua sẽ trao đổi về phí trả hàng.
  • 6.2. Với các sản phẩm kỹ thuật số (tài khoản game, và game trên các nền tảng):
   • 6.2.1.  Với hàng mua tại TC Gaming Shop:
    • Người mua liên hệ với TC Gaming Shop:
     • Nếu sản phẩm chưa được sử dụng. Hoặc tài khoản game chưa bị thay đổi thông tin. Hoặc TC Gaming Shop không giao sản phẩm đúng thời gian quy định (7 ngày). TC Gaming Shop sẽ hoàn tiền và thu hồi sản phẩm.
     • Nếu sản phẩm đã được sử dụng, và sử dụng trên 12 tiếng. Hoặc tài khoản game đã bị thay đổi thông tin. TC Gaming Shop sẽ không chấp nhận thu hồi sản sản phẩm và không hoàn tiền cho đơn hàng đó.
   • 6.2.3. Với hàng không do TC Gaming Shop bán:
    • Người mua liên hệ với người bán để tiến hành trả hàng hoàn tiền.
    • Người bán có quyền thu hồi lại sản phẩm và hoàn tiền cho khách hàng, hoặc không trong trường hợp sau:
     • Nếu sản phẩm chưa được sử dụng. Hoặc tài khoản game chưa bị thay đổi thông tin. Hoặc người bán không giao sản phẩm đúng thời gian quy định (3 ngày). TC Gaming Shop sẽ hoàn tiền và thu hồi sản phẩm.
     • Nếu sản phẩm đã được sử dụng, và sử dụng trên 6 tiếng. Hoặc tài khoản game đã bị thay đổi thông tin. Người bán sẽ không chấp nhận thu hồi sản sản phẩm và không hoàn tiền cho đơn hàng đó.
  • 6.3. Vói các sản phẩm kỹ thuật số (tất cả sản phẩm kỹ thuật số trừ tài khoản game và game trên các nền tảng):
   • 6.3.1. Với hàng mua tại TC Gaming Shop:
    • Người mua liên hệ với TC Gaming Shop để tiến hành hoàn trả hàng.
   • 6.3.2. Với hàng không do TC Gaming Shop bán:
    • Người mua liên hệ với người bán để tiến hành trả hàng hoàn tiền.
    • Người bán có quyền thu hồi lại sản phẩm và hoàn tiền cho khách hàng, hoặc không.

    VII. HOÀN TIỀN CHO HÀNG TRẢ LẠI

    • 7.1. TC Gaming Shop sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người bán, hoặc Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và TC Gaming Shop quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.
    • 7.2. Trong trường hợp Người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của TC Gaming Shop thì TC Gaming Shop trong một số trường hợp sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người mua mà không cần phải chờ Người mua trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.
    • 7.3. TC Gaming Shop sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định dưới đây:
    • 3 ngày phản hồi đối với TC Gaming Shop.
    • 5 ngày phản hồi đối với người bán.
    • 7.4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số Dư Tài Khoản TC Gaming Shop, Ví TCSN, hoặc thẻ tín dụng/ ghi nợ của Người mua đã đăng ký với Ví TCSN.
    • 7.5. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp TC Gaming Shop nhận được khiếu nại từ Người mua vì lý do Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì TC Gaming Shop, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản TC Gaming Shop của Người bán đó số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người mua) để thanh toán cho Người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của TC Gaming Shop.

    VIII. LIÊN LẠC GIỮA NGƯỜI BÁN & NGƯỜI MUA

    • TC Gaming Shop khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống TC Gaming Shop khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch

    IX. TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI MUA & NGƯỜI BÁN

    • Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.
    • Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với TC Gaming Shop về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía TC Gaming Shop mà TC Gaming Shop cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi TC Gaming Shop đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của TC Gaming ShopTC Gaming Shop có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Shopee Đảm Bảo, cả Người mua và Người bán đồng ý rằng TC Gaming Shop không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.
    • Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho TC Gaming Shop không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của TC Gaming Shop theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.